3 veiligheidstips voor het werken in de petrochemie

De petrochemie is een een industrie waarbij de veiligheid voor de gezondheid van jezelf en anderen een centrale rol inneemt. De werkmethodes in de petrochemie moeten tevens uitgebreid aandacht besteden aan protocollen op het gebied van het milieu, om het welzijn van de natuur te waarborgen. In dit artikel geven we je enkele handige tips die van belang zijn in de petrochemie om veiligheidsrisico’s zoveel als te minimaliseren.

Zorg voor uitstekende onderhoud van al het apparatuur

Als er met petrochemicaliën wordt gewerkt, kan uitval van apparatuur desastreus zijn. Daarom is het van cruciaal belang dat werknemers worden getraind om machines op de juiste manier te inspecteren en onderhouden. Tevens worden werknemers verwacht om uitgebreid op de hoogte te zijn van de correcte procedures omtrent het opstarten en afsluiten, en eventuele schoonmaakprotocollen. 

Zorg voor een bewust plan in noodsituaties

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een brandgerelateerde noodsituatie, dan is het belangrijk dat elk bedrijf is voorbereid om het redden van mensenlevens centraal te stellen. Om in de petrochemie de veiligheid van de werknemers te waarborgen, moet de werkgever ervoor zorgen dat industriële normen worden opgesteld waar iedereen van op de hoogte is. Denk bijvoorbeeld aan kleding die beter bestand is tegen vuur, het hanteren van de juiste opslagmethodes en zorgvuldigheid bij het plannen van vluchtroutes voor werknemers in de meest gevaarlijke gebieden.

Voorzie werknemers van de juiste kennis

Wanneer je te werk gaat in een risicovolle werkomgeving zoals de petrochemie, dan is het in de meeste gevallen van belang dat de werknemer tenminste een VCA basis haalt. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, kan zowel de gehele bedrijfsvoering enorm veel baat hebben bij het institutionaliseren van deze waardevolle kennis. Middels dit examen zal de werknemer beter voorbereid zijn op uitvoerende werkzaamheden die een hoger risico lopen op specifieke gevaren en incidenten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Om goed voorbereid en succesvol dit examen af te ronden, neem dan eens een kijkje op In1keerVCA voor examentraining.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *