BIJSTANDSUITKERING STOPGEZET

BIJSTANDSUITKERING STOPGEZET

26 november 2020 0 Door Redactie

Een bijstandsuitkering kan niet zonder meer stopgezet worden. De gemeente moet altijd een reden geven voordat een bijstandsuitkering stopgezet kan worden. Bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn en u daarom geen recht meer hebt op een bijstandsuitkering of omdat u de verplichtingen geschonden hebt. Een bijstandsuitkering kan stopgezet worden voor altijd of voor een korte periode.

bijstandsuitkering stopgezet

Als u recht hebt op een bijstandsuitkering, dan moet u zich aan verschillende verplichtingen houden om het recht op bijstand te behouden. Komt u deze verplichtingen niet na, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering stopzetten.

Een bijstandsuitkering kan om verschillende redenen stopgezet worden. Een bijstandsuitkering wordt stopgezet als u verhuist buiten uw gemeente, als u werk hebt gevonden waarmee u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, als u gaat samenwonen en uw partner heeft voldoende inkomen, als u geld hebt ontvangen waardoor u voldoende vermogen hebt, als u de inlichtingenplicht geschonden hebt, als u gefraudeerd hebt, als u recht hebt op een andere uitkering, als u recht hebt op studiefinanciering, als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, als u in de gevangenis zit of als u komt te overlijden.

bijstandsuitkering stopgezet

De gemeente kan door een eigen fout uw bijstandsuitkering stopgezet hebben. Daartegen moet u zelf in bezwaar bij de gemeente om dit recht te trekken. U moet binnen 6 weken uw bezwaarschrift ingediend hebben bij de gemeente waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de stopzetting van uw bijstandsuitkering. Als uw bijstandsuitkering tijdelijk stopgezet is, krijgt u een hersteltermijn. In deze termijn moet u datgene doen wat de gemeente van u vraagt. Bijvoorbeeld informatie aanleveren. Als u dat niet doet, wordt uw bijstandsuitkering definitief stopgezet. Alle te veel ontvangen bijstandsuitkering zult u in dat geval ook terug moeten betalen.

Voordat een bijstandsuitkering stopgezet wordt, doet de gemeente vaak een rechtmatigheidsonderzoek om bepaalde gegevens te controleren. De gemeente kan tijdens een dergelijk onderzoek een huisbezoek afleggen, waarbij wordt gekeken naar de binnenkant van uw woning.