Haal meer uit een praatsessie met een talking stick

Haal meer uit een praatsessie met een talking stick

19 januari 2021 0 Door Redactie

De dialoog aangaan kan veel problemen voorkomen of oplossen. Dat geldt voor binnen een organisatie maar ook binnen een gezin of een setting die bedoeld is voor studie en ontwikkeling. Duidelijk en eerlijk communiceren is echter niet voor iedereen even gemakkelijk. Gelukkig is daarvoor het principe van de talking stick ontwikkeld. Zo wordt communiceren makkelijker en leren mensen echt naar elkaar te luisteren. Want vooral dat laatste blijft in een verhitte discussie nogal eens uit. 

talking stick

Wat is een talking stick?

Een talking stick is naar Nederlands vertaald een praatstok. Deze praatstok is letterlijk een stok die je vasthoudt wanneer je aan het praten bent. In veel andere culturen zoals in Afrika maar ook in bepaalde indianenstammen in Noord-Amerika wordt de stok gebruikt om problemen op te lossen en vergaderingen tussen bijvoorbeeld stamhoofden soepel te laten voorlopen. Het was gebruikelijk om dan de persoon die de stok in de handen heeft niet te onderbreken. Dat zorgt voor  soepele communicatie omdat door elkaar heen praten misschien wel de grootste dooddoener is voor efficiënt communiceren en problemen oplossen.

Adviseurs, trainers en coaches

Tegenwoordig is het principe van de talking stick steeds meer terrein aan het winnen in ons land en in de rest van Europa. Het principe wordt nu gebruikt om bijvoorbeeld organisaties beter te laten functioneren. Ook wordt het gebruikt onder studenten om communicatie te bevorderen, of zelfs in een therapiesessie. Adviseurs, trainers en coaches maken soms dan ook gretig gebruik van deze techniek. Er zit echter nog altijd een stigma op.

Zweverig idee

Nog altijd heeft de talking stick ook een beetje een slechte reputatie. Wij nuchtere Hollanders vinden het maar onzin dat er zoiets nodig is om gedegen met elkaar te communiceren. Sommigen vinden het een zweverig idee. Toch is het goed om deze techniek niet te snel af te doen als onzin. Het heeft namelijk al veel mensen geholpen, ook mensen die sceptisch waren in het begin.