Het belang van een verzuim ontzorgverzekering

mkb verzuim ontzorgverzekering

Vroeg of laat krijgt elke werkgever er mee te maken, ziekteverzuim bij de werknemers. De medewerker kan zich voor een korte periode ziekmelden als er sprake is van bijvoorbeeld een griep of verkoudheid. In andere gevallen kan de reden van het verzuim veel minder duidelijk zijn en ook duur van het verzuim kan verschillen. Daardoor is het ziekteverzuim van medewerkers altijd een onzekere zaak en kan behoorlijke kosten en ongemak met zich meebrengen.

Op het moment dat een medewerker plotseling ziek uitvalt is het onderhanden werk niet overgedragen op een collega. Zeker als het verzuim een langere periode gaat duren vraagt dit extra van de andere medewerkers, zij zullen de vrijgevallen werkzaamheden en (een deel van) de werkuren over moeten nemen.

mkb verzuim ontzorgverzekering

Als werkgever moet er rekening gehouden worden met allerlei wetgeving rondom het ziekteverzuim. In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd welke stappen gedurende het verzuim er genomen moeten worden. Het UWV werkbedrijf controleert hierop en kan zelfs sancties met boetes opleggen.

Om de financiële gevolgen van het verzuim te kunnen dragen en om aan de verplichtingen te voldoen kan de werkgever ervoor kiezen om een MKB verzuim ontzorgverzekering af te sluiten. Met een dergelijke verzekering komt u niet voor onvoorziene kosten te staan en worden de taken rondom verzuim overgedragen aan derden. Een voorbeeld hiervan is dat een casemanager de regie houdt over de re-integratie van de werknemer. De bijkomende kosten worden dan door de verzekeraar vergoedt.

Een MKB verzuim ontzorgverzekering geldt voor kleine- en middelgrote bedrijven. Het is wel belang om goed onderzoek te doen naar de polissen van de aanbieders. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Er zijn een aantal minimale dekkingen die de verzekeraar moet aanbieden.

Voorbeelden hiervan zijn; dat het loon wat u aan de zieke werknemer moet doorbetalen is afgedekt in deze verzekering. De kosten voor een eventuele interventie en een eventuele boete van het UWV zijn ook afgedekt.

Wilt u ontzorgt worden tijdens het verzuim van een medewerker en wilt u de financiële risico’s afdekken? Kies dan nu voor een verzekering die past bij uw behoeften en wensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *