Wie doet wat bij de verzuimbegeleiding?

Wie doet wat bij de verzuimbegeleiding?

30 december 2020 0 Door Redactie

De ziektewet is voor niemand leuk. Voor de werknemer niet en voor de werkgever niet. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn beide partijen samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting. Wat is het protocol in geval van ziekte? Wie doet wat bij verzuimbegeleiding? En wat kun je doen om het verzuim tot een minimum te beperken?

Verzuimbegeleiding

De meeste werkgevers hebben een protocol opgesteld voor arbeidsongeschiktheid. Hierin is bepaald wie welke verantwoordelijkheden draagt bij verzuim. Een verzuimprotocol is een plan, dat stapsgewijs wordt doorlopen wanneer een werknemer zich ziek meldt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een korte ziekteperiode en langdurig verzuim. Het voornaamste doel van verzuimbegeleiding is om de medewerker zo goed mogelijk bij te staan, zodat de werkzaamheden snel weer kunnen worden hervat.

verzuimbegeleiding

De bedrijfsarts

De eerste stap bij de ziekmelding van een werknemer is een melding bij de bedrijfsarts. Dit doet de werkgever. De bedrijfsarts zet vervolgens een traject in gang, dat begint met het vaststellen van de problematiek en het geven van passend advies. Is iemand langdurig ziek? Dan volgen periodieke evaluaties, wordt de medische informatie vastgelegd en op termijn een re-integratietraject gestart.

Verzuim beperken

Wat veel mensen niet weten is dat een bedrijfsarts ook kan bijdragen aan de preventie van ziekteverzuim. Hij controleert of de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn, voorkomen is immers beter dan genezen! Natuurlijk is ziekte nooit helemaal te voorkomen, iedereen heeft wel eens last van een griepje. Goede verzuimbegeleiding kan veel leed voorkomen. Daarnaast is het als werkgever ook goed om op signalen te letten. Zo kun je bepaalde zaken vroegtijdig herkennen en uitval mogelijk nog voorkomen. Maak ziekteverzuim ook bespreekbaar op de werkvloer, dit draagt bij aan een gemoedelijke sfeer en vermindert het aantal stressklachten.